Характеристики

Сфера деятельности: Производство

Функциональная область: Бухгалтерський і податковий облік

Отзыв компании

Описание проекта

Були автоматизовані наступні бізнес-процеси бухгалтерського обліку:

 • Облік закупівель
 • Облік продаж
 • Облік руху грошових коштів
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
 • Облік Основних коштів
 • Облік НМА
 • Облік кадрів
 • Облік заробітньої платні
 • Податковий облік
 • Регламентна звітність

Були виконані наступні роботи:

 • Розробка специфікацій вимог
 • Навчання персоналу
 • Доопрацювання типового функціоналу
 • Розробка користувальницьких інструкцій
 • Заповнення нормативно-довідкової інформації
 • Налаштування параметрів обліку в «1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для України».
 • Введення вихідних залишків і документів минулих періодів
 • Впровадження та дослідна експлуатація
 • Консультування користувачів
 • Реалізація підсистеми «Клієнт-банк»

Чисельність проектних команд склала: з боку Замовника - 10 осіб, з боку Виконавця - 5 осіб.

Всього було створено 50 автоматизованих робочих місць. Середня кількість підключень до бази в день - 40, кількість документів, що вводяться в день складає 250-300 одиниць.

Головним результатом впровадження проекту стало створення єдиної інформаційної системи, яка надає можливість отримувати оперативні дані обліку господарської діяльності підприємств.